2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Diena - naktis

 

 Diena - naktis
Naktis – diena
Taip bėga laikas
Pamaža

Kai pamatai 
Kai nejučia
Esi ne vienas
O drauge

Drauge tarp
Priešų ir draugų
Tarp atimų
Ir svetimų

Esi tarp Daug
Bet būni vis,
Vienitelis
Savoj šaly....

 

                                                                   2020-10-06