2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

MintysVėl bėga mintys
Vis tolyn
Gyvenimo kely
Pirmyn

Kur esat svajos
Paslapty?
Tolin toli,
Toli tolyn,

Kas esam mes
Dabar šį ryt
Kas būsim ryt
Gal jau kiti?

Kas esam čia
Kai taip toli,
Nuo to,
Kur būsim ateity.

Tolyn, tolyn,
Tėkme tolyn,
Gylin,
Į nežintį pirmyn...

Atrasim mes,
Kad mes vaikai.
Gyvybės pradmenys
Tiktai

Kas gimė pirmas
To dangus
Kas gimė antras,
Kas jo bus?

Tylin, Tylin...
Tolin, tolin...
Taip teka mintys
Pasrovin

Tolin, nuo nūdienos darbų
Tolyn, nuo džiaugsmo ir vargų
Tolyn, nuo to, kas Tu esi....
Ir vėl jauties
Kažkur toli....

2017-03-28


Vilnius,
2017-02Tu ir ašKaip Tu ir aš,
Kaip aš ir Tu
Mes esam du,
Bet ar kartu?

Suprasti tai
Net man sunku
Kai esam vienas
Ar sykiu?

Tai kas mes esam
Iš tiesų?
Pasaulio poliai
Be kurių
Nebūtų laimės
Spindulių

Nebūtų tai
Kas aš esu
Nebūtų tai,
Kuom būsi Tu...

2017-03-28