2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Diena - naktis

 

 Diena - naktis
Naktis – diena
Taip bėga laikas
Pamaža

Kai pamatai 
Kai nejučia
Esi ne vienas
O drauge

Drauge tarp
Priešų ir draugų
Tarp atimų
Ir svetimų

Esi tarp Daug
Bet būni vis,
Vienitelis
Savoj šaly....

 

                                                                   2020-10-06

 

2018 m. gegužės 9 d., trečiadienis

Ketureilis pamąstymui...Tam, kad nieko nebūtų,
Nieko nereikia turėt...
Tam, kad nieko neliktų,
Nieko nerekia žinot...

2018-05-09

2018 m. sausio 1 d., pirmadienis

Tu...

Surask kitus
Kas Tau svarbu
Nepamiršk kitų,
Kas gal graudu....

Laikykisi Jų,
Nes vien ti Tu
Beliksi tik žodis
Tu ir Tu...

Šalia tavęs
Juk daug žmonių
Tarp tų žmonių
Esi ir Tu

Esi ir Tu
Tarp tų veidų
Bet veidas kitas...,
Tai juk Tu...

Tai būki tuom,
Koks jau esi.
Ir džiugink žemę

Kuom gali.


2018-01-01

2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

MintysVėl bėga mintys
Vis tolyn
Gyvenimo kely
Pirmyn

Kur esat svajos
Paslapty?
Tolin toli,
Toli tolyn,

Kas esam mes
Dabar šį ryt
Kas būsim ryt
Gal jau kiti?

Kas esam čia
Kai taip toli,
Nuo to,
Kur būsim ateity.

Tolyn, tolyn,
Tėkme tolyn,
Gylin,
Į nežintį pirmyn...

Atrasim mes,
Kad mes vaikai.
Gyvybės pradmenys
Tiktai

Kas gimė pirmas
To dangus
Kas gimė antras,
Kas jo bus?

Tylin, Tylin...
Tolin, tolin...
Taip teka mintys
Pasrovin

Tolin, nuo nūdienos darbų
Tolyn, nuo džiaugsmo ir vargų
Tolyn, nuo to, kas Tu esi....
Ir vėl jauties
Kažkur toli....

2017-03-28


Vilnius,
2017-02Tu ir ašKaip Tu ir aš,
Kaip aš ir Tu
Mes esam du,
Bet ar kartu?

Suprasti tai
Net man sunku
Kai esam vienas
Ar sykiu?

Tai kas mes esam
Iš tiesų?
Pasaulio poliai
Be kurių
Nebūtų laimės
Spindulių

Nebūtų tai
Kas aš esu
Nebūtų tai,
Kuom būsi Tu...

2017-03-28


2017 m. vasario 8 d., trečiadienis

FotografijaAš pasakysiu,
Kad laikas tąsus
Mes tik sekundėlei,
Pristabdom  žingsnius

Mintim mes akimirką
Galime būti
Ir Romoje, ir Kretoj
Ar Kipre truputį...

Tai leiskime mūsų
Esybei keliauti
Tenai, kur ji nori,
Ko nori – tą gauti...

Svarbiausia jai jausti
Pasaulio truputį
Kurio mus taip

Pradeda retkarčiais trūkti

2014-12-22

2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis